عضویت در کانال تلگرامی
کمیته علمی و داوران

کمیته علمی:

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي و رئيس دبيرخانه دائمي كنفرانس
دکتر امین حکیم عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دكتر سيدمحمدرضا موسوي فرد رئيس موسسه حقوقي جاهد
 دکتر فیروز رازنهان عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سركار خانم دكتر معصومه ميرابي زاده دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس دانشگاههاي ايلام
دكتر عباس سهراب زاده رياست محترم دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر سيدمحمد طاهري مقدم عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي يداله رستمي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي رحمن ميرزائيان عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي اميد محمدزاده عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
آقاي نبي اميدي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان ايلام 
دكتر فرزاد محمدي مدرس دانشگاه پيام نور استان ايلام
آقاي نورالدين رحيمي مدرس دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نورايلام و چرداول
آقاي محسن بيگ زاده مدرس دانشگاه پيام نورايلام
دكتر عليرضا پور عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
 غلامرضا عبدلي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
 دكتر عسل عظيميان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
 مرضيه قبادي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
 حسين قربانيان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
دكتر ادريس محمودي مدير گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر شكوفه روغني رئيس انجمن علمي كتابخانه هاي عمومي همدان

دكتر حسن زارعي متين رئيس دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان

دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر

دكتر عليرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر اصغر زماني مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر سعيد جعفری نیا استادیار دانشگاه خوارزمی

دكتر فيروز رازنهان استاديار موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كشور

دكتر مهدي قائمي اصل عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

دکتر صیدمهدی ویسه عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر عبدالحسین نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر مهدي محمدي عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مهدی نداف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یاسان الله پوراشرف عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر اسفندیار محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر منصور نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر محمود غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر سعيد رحيمي پور دانشگاه فرهنگيان ايلام

دکتر فريبا عطايي رئيس دانشگاه فرهنگیان / پرديس اميركبير

دكتر حسنعلي سينايي دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر محمدعلي بابايي زكيلكي دانشيار دانشگاه الزهرا

دكتر اردشير شيري استاديار دانشگاه ايلام1. سرکار خانم دکتر فرزانه کاظم زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
2. جناب آقای دکتر محمدتقی گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
3. جناب آقای دکتر محمدرضا رحیمی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
4. سرکار خانم دکتر سوسن جعفریان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
5. جناب آقای دکتر محمدحسین حسنی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
6. سرکار خانم دکتر نسرین رضویان زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
7. سرکار خانم دکتر مهناز نوری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
8. سرکار خانم دکتر پرستو پورعلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
9. جناب آقای دکتر عباس توکلیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
10.جناب آقای دکتر بهروز یحیایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود


کمیته داوران

 
مریم نبی لو مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی تهران
امیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه رضایی مامایی مدیر گروه مامایی، هیئت علمی دانشگاه آزاد زاهدان
سیمین صفوی مدیریت بازرگانی_بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
علیرضا محمودی فرد مهندسی برق صنعتی قم/ ابرار/ آل طه/علامه فیض کاشانی
محمد طحان روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی قائنات
آرزو بهمن ‍پور خانی آبادی مدیریت علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهدی روزبهانی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا سیما
مهدی غفوری فرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن آلبوکرمی علوم تغذیه با گرایش میکروبیولوژی موادغذایی وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی
سيد محمد مهدي آل ياسين مشاوره دانشگاه تهران
لیلا اسدی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرضیه رییسی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رامونا میرحاجیان مقدم مدیریت صنعتی - مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه یزد
مسعود یاوریان شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
محمد عرب سرخی میشابی آموزش پزشکی علوم پزشکی اصفهان
عبدالمحمد مهدوی   موسسسه پژوهشی مدیریت مدبر
کاظم جعفری مدیریت منابع انسانی مرکز مطالعات راهبردی ارتش
زهره شرعي مديريت منابع انساني دانشگاه پيام نور
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
معصومه شعبانی پزشکی کلینیک سلامتی ارشان
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه ازاد کرج
ميترا نعیمی مهندسی پزشکی، بیومتریال دانشگاه آزاد اسلامی
محمد سعید کلانتری میبدی p.h d طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی یزد
مهدی جنیدی جعفری مدیریت- مهندسی صنایع- آینده پژوهی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها - دانشگاه تربیت مدرس
جاوید رخشانی مدیریت دولتی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
رحیم پوری جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
فرهاد رستمیان شاهراج پزشکی پیرا پزشکی دارو سازی و علوم ازمایشگاهی نیروهای مسلح
 
 
 تيم اجرايي

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي
مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايي