شیوه برگزاری کنفرانس
1399/12/05

اولین کنفرانس ملی مديريت و صنعت گردشگری و اولین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی در فضای اسکای روم برگزار می شوند. دارندگان مقالات پذیرفته شده و شرکت کنندگان بدون مقاله، نسبت به نصب برنامه google chrome  بر روی گوشی یا کامپیوتر و لپ تاپ خود اقدام نمایند. متعاقبا لینک ورود به فضای مجازی کنفرانس برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.