کمیته علمی و داوران

کمیته علمی

1. سرکار خانم دکتر فرزانه کاظم زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
2. جناب آقای دکتر محمدتقی گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
3. جناب آقای دکتر محمدرضا رحیمی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
4. سرکار خانم دکتر سوسن جعفریان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
5. جناب آقای دکتر محمدحسین حسنی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
6. سرکار خانم دکتر نسرین رضویان زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
7. سرکار خانم دکتر مهناز نوری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
8. سرکار خانم دکتر پرستو پورعلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
9. جناب آقای دکتر عباس توکلیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
10.جناب آقای دکتر بهروز یحیایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

کمیته داوران

مریم نبی لو مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی تهران
امیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه رضایی مامایی مدیر گروه مامایی، هیئت علمی دانشگاه آزاد زاهدان
سیمین صفوی مدیریت بازرگانی_بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
مهدی روزبهانی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا سیما
مهدی غفوری فرد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن آلبوکرمی علوم تغذیه با گرایش میکروبیولوژی موادغذایی وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی
سيد محمد مهدي آل ياسين مشاوره دانشگاه تهران
لیلا اسدی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرضیه رییسی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رامونا میرحاجیان مقدم مدیریت صنعتی - مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه یزد
عبدالمحمد مهدوی   موسسسه پژوهشی مدیریت مدبر
کاظم جعفری مدیریت منابع انسانی مرکز مطالعات راهبردی ارتش
زهره شرعي مديريت منابع انساني دانشگاه پيام نور
علی خدابنده بایگی مدیریت دولتی گرایش توسعه دانشگاه آزاد اسلامی
حامد شاکریان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
معصومه شعبانی پزشکی کلینیک سلامتی ارشان
دکتر میثم مهری چروده دکتری مدیریت دانشگاه ازاد کرج
ميترا نعیمی مهندسی پزشکی، بیومتریال دانشگاه آزاد اسلامی
محمد سعید کلانتری میبدی p.h d طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی یزد
مهدی جنیدی جعفری مدیریت- مهندسی صنایع- آینده پژوهی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها - دانشگاه تربیت مدرس
 
 
 تيم اجرايي

دکتر اكرم احمدي - دبير اجرايي
مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي
مبینا مهدوی عضو كميته اجرايي
آرمیتا مهدوی عضو كميته اجرايي
مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي
دکتر سمانه يعقوبي رزگي عضو كميته اجرايي